Bloeddruk meten ?

De Hartstichting start vanaf vandaag tot 8 juni de landelijke campagne ‘Zorg voor je hart, meet je bloeddruk’. Om ons eraan te laten wennen vooral de bloeddruk regelmatig te meten. Dit vinden wij een mooi initiatief, daarom kunt u bij ons in deze periode ook gratis uw bloeddruk laten meten.
Gelukkig! De Hartstichting reikt ons adviezen aan om de bloeddruk te verlagen met behulp van verbetering van onze leefstijl.

U kent deze adviezen al:
stop met roken
eet gezond: minder zout en vet
probeer wat kilo’s kwijt te raken bij overgewicht
beweeg voldoende
leer omgaan met spanningen en stress
drink minder alcohol: maximaal 1 glas per dag en niet elke dag

 

Deze adviezen die de Hartstichting niet noemt …

Mediterrane voeding gunstig voor bloeddruk
Een mediterraan voedingspatroon draagt mogelijk bij aan het behoud van een gezonde bloeddruk op oudere leeftijd. Dat blijkt uit de resultaten van een Spaanse studie.

Een mediterraan voedingspatroon draagt mogelijk bij aan het behoud van een gezonde bloeddruk op oudere leeftijd. Dat blijkt uit de resultaten van een Spaanse studie.
Voor het onderzoek werd met behulp van een vragenlijst informatie ingewonnen over de eetgewoonten van 9408 Spaanse mannen en vrouwen. Hiermee werd voor alle deelnemers een individuele beoordeling gemaakt in hoeverre hun voedingspatroon als ‘mediterraan’ kon worden betiteld. Daarnaast vond gedurende een gemiddelde volgperiode van 6 jaar controle van de bloeddruk plaats.
Bij 501 personen werd vastgesteld dat zij een hoge bloeddruk hadden ontwikkeld. Er kon hierbij geen direct verband worden aangetoond tussen het risico van een hoge bloeddruk en de mate waarin het voedingspatroon mediterrane kenmerken vertoonde. Een meer mediterraan voedingspatroon bleek echter wel samen te hangen met mindere stijging van zowel de gemiddelde boven- als onderdruk. Het aanhangen van eetgewoonten die in hoge mate als mediterraan waren beoordeeld, betekende een 3,1 mmHg minder gestegen bovendruk en een 1,9 mmHg minder gestegen onderdruk. Dit over de volgperiode van 6 jaar en vergeleken met personen die het minst mediterraan aten.

Suppletie met magnesium verlaagt significant de bloeddruk, bij personen met een verhoogd risico van hypertensie. Dit blijkt uit een meta-analyse.

In medische databanken werd gezocht naar relevante gerandomiseerde klinische studies waaraan patiënten deelnamen met insulineresistentie, prediabetes of andere chronische aandoeningen die gepaard gaan met een verhoogde kans op hypertensie. Uiteindelijk werden elf studies geselecteerd met een totaal van 543 proefpersonen en een volgperiode die varieerde van 1 tot 6 maanden. De dosis elementair magnesium bedroeg 365 mg tot 450 mg per dag.

Analyse van de samengevoegde resultaten van alle studies toonde dat in de suppletiegroep de bloeddruk significant sterker daalde ten opzichte van de controlegroep. Dit gold voor zowel de systolische (bovendruk) als diastolische (onderdruk) bloeddrukdaling. Suppletie met magnesium leidde tot een daling van de bovendruk met gemiddeld 4 mmHg en onderdruk met gemiddeld 2 mmHg.

De wetenschappers vermoeden dat het effect van magnesium op de bloeddruk een direct gevolg is van een verbetering van de endotheelfunctie.

Kaliumsuppletie helpt de bloeddruk te verlagen. Het effect blijkt significant bij personen met een normale en verhoogde bloeddruk.

In de medische databank Medline werd gezocht naar relevante studies waarbij gekeken werd naar het effect van extra inname van kalium uit de voeding (groenten, fruit en noten) of van supplementen op de bloeddruk. In de meeste studies werd een kaliumsupplement toegediend gedurende minimaal vier weken. Het betrof proefpersonen die een normale of verhoogde bloeddruk hadden, maar hier nog niet medicamenteus behandeld voor werden. Ook werd gekeken of de zoutinname en de controle daarop van invloed was.

Er werden uiteindelijk vijftien studies geselecteerd met in totaal 917 proefpersonen. Na analyse van de resultaten van de studies bleek dat suppletie met kalium leidde tot een significante daling van de bovendruk met gemiddeld 4,7 mmHg. De onderdruk daalde significant met gemiddeld 3,5 mmHg. Het effect was echter groter bij personen met hypertensie. Bij deze personen werd onder invloed van suppletie een significante afname van de boven- en onderdruk gezien met respectievelijk 6,8 mmHg en 4,6 mmHg. Ook werd er een samenhang gezien tussen een bloeddrukdaling en een verhoogde excretie van kalium in de urine. Een dagelijkse toename van de kaliumexcretie van 60 tot 100 mmol per dag kon de bloeddrukdaling verklaren. Ook een lagere natrium/kalium ratio droeg bij aan dit effect.

Personen met hypertensie hebben baat bij extra inname van kalium (via de voeding of supplementen), in combinatie met een gecontroleerde of lagere zoutinname.

Bron : Ortho Institute

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.